ខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៍ខាត់ Polyester

100% កាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ Polyester

ឈ្នាន់រ៉េណុចស្រាតប័ណ្ណពណ៌

100% ឈុតសំលៀកបំពាក់រ៉េន

ខ្សែពណ៌លោហធាតុដែក

ដេរលោហៈ

សន្លឹកពណ៌ដេរប៉ាក់

សន្លឹកពណ៌ដេរប៉ាក់

សន្លឹកកប្បាសខ្សែស្រឡាយពណ៌

សន្លឹកកប្បាសខ្សែស្រឡាយពណ៌

 

កាតពណ៌អំបោះដេរប៉ាក់ប៉ូឡែន ១០០ ភាគរយ

សន្លឹក Polyester ខ្សែពណ៌ស

100% ឆានែលរ៉ាកែតខ្សែស្រឡាយពណ៌

ឈុតរ៉ុកប៉ុស្តិ៍បង្ហាញពណ៌ប័ណ្ណ